Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun Styrks býður upp á alla almenna og sértæka sjúkraþjálfun fyrir skjólstæðinga sína. Í stöðinni starfa nú ellefu sjúkraþjálfarar.

Sjúkraþjálfun er starfsgrein á heilbrigðissviði sem byggist á þekkingu á stoðkerfi og á hreyfikerfi líkamans. Hlutverk sjúkraþjálfara er að greina, meta og meðhöndla misvægi í stoðkerfi, truflun á starfrænni færni og verkjum. Meðferð byggir á greiningu vandans. Sjúkraþjálfarar beita fjölbreyttum aðferðum til að bæta líkamsástand og draga úr verkjum. Markmið meðferðar er m.a. að bæta líkamsstöðu, bæta styrk og úthald vöðva, viðhalda eðlilegum liðleika liða, mýkt og lengd vöðva, bæta hreyfistjórn sem og almenna líkamlega færni.

Dæmi um meðferðir sjúkraþjálfara eru:

Leiðrétting líkamsstöðu
Hreyfistjórnun
Mjúkpartameðferð
Liðlosun
Stöðugleikaþjálfun
Bylgjumeðferð
Rafstraumsmeðferð
Nálastungur

Sjúkraþjálfarar líta á einstaklinginn í heild sinni. Í endurhæfingu er tekið mið af þörfum hvers og eins, því þarfir einstaklinga eru ólíkar.
Endurhæfing felur í sér þrjá meginþætti: greiningu, meðferðaráætlun og meðferð/aðgerðir.

Greining byggir á sögu og nákvæmri skoðun á hreyfi- og stoðkerfi líkamans. Nákvæm greining er gerð á vandamálum einstaklingsins, athugun á getu hans, þörfum og væntingum.

Meðferðaráætlun er sett upp miðað við niðurstöður skoðunar. Markmið verða að vera miðuð við getu og þarfir einstaklingsins. Hann þarf að sjá tilgang í því sem stefnt er að. Jafnframt þarf einstaklingurinn að vera virkur og ábyrgur í öllum ákvörðunum varðandi áætlunina.

Meðferð er fólgin í aðgerðum til að ná fram markmiðum. Aðgerðir felast meðal annars í breyttum lífsháttum, líkamsþjálfun og einstaklingsmeðferð.